TheLastGoodbye

12 tekstów – auto­rem jest The­Las­tGood­bye.

Jak nie wiesz co myśleć, to naj­lep­sza rzecz, jaką możesz zro­bić, to po pros­tu nie myśleć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 września 2011, 12:12

Nasze tra­gedie w ob­liczu in­nych tra­gedii wy­dają się małe. Ale my w ob­liczu naszych tra­gedii wy­daje­my się jeszcze mniejsi. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 1 marca 2011, 20:48

Tak często narze­kamy na swo­je życie, nie zważając na to, że ktoś w tej se­kun­dzie właśnie umiera. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:24

Dzi­siaj, jak ktoś po­daje Ci rękę - od­trącasz ją. Jut­ro, kiedy będziesz chciał się pod­nieść nikt Ci już jej nie poda. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 czerwca 2010, 12:12

Cza­sami żałuję, że sa­ma siebie nie mogę kopnąć w tyłek. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 czerwca 2010, 17:50

Człowiek jest stworzo­ny do narze­kania - bez te­go je­go egzys­ten­cja byłaby niepełna. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 marca 2010, 18:20

Chcesz być szczęśli­wy? Nie pat­rz na przyszłość przez pryz­mat przeszłości. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 marca 2010, 14:42

Niena­widzę uda­wać, że Cię nienawidzę... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 marca 2010, 18:29

- By­liście ma­gią. - po­wie­działa mi.
- Może. - od­parłam.- Ale te­raz cza­ruje dla mnie ktoś inny. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2010, 20:14

Ludzie szczerzy za­nikają. Te­raz są ta­cy, co mówią tyl­ko to, co chciałbyś usłyszeć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lutego 2010, 18:30

TheLastGoodbye

TheLastGoodbye

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność